Pārlekt uz galveno saturu

ITZAC uzturētie pakalpojumi

IT atbalsta veidi 

Veids 

Saturs 

LBTU IS lietotājkonta izsniegšana (piekļuve saviem personas datiem)

Visi LBTU darbinieki un studenti var saņemt LBTU IS lietotājkontu (login un parole) savu personas datu apskatei un citu darbību veikšanai.

Kontu var saņemt pilī (Lielā iela 2) 112. telpā no pl. 9.00-16.00 (pusdienas pārtraukums no pl. 12.00 līdz 13.00).

Pēc vienreizējās paroles nomaiņas LBTU IS, lietotājkonts vienotās autorizācijas ietvaros darbojas arī:

 • e-pastā

 • Internetā (arī dienesta viesnīcās, kurās ir LBTU datortīkls)

 • e-studiju sistēmā

 • Fundamentālās bibliotēkas sistēmā

Paroles atjaunošana

Atjaunot sava lietotājkonta paroli ir iespējams pilī (Lielā iela 2) 112.telpā vai zvanot pa tālruni 63005668

LBTU IS lietotājkonta piešķiršana (citu  personu datu apstrādei)

LBTU darbinieki, ja tas ir nepieciešams darba vajadzībām, var saņemt piekļuves lietotājkontu (login un parole) LBTU IS studentu/darbinieku datu apstrādei (sekmju ievade, rīkojumu veidošana, darba laika uzskaite u.c).

Lai saņemtu lietotājkontu, struktūrvienības vadītājam pilī (Lielā iela 2) 110. telpā jāiesniedz iesniegums autorizētai piekļuvei citu personas datu apstrādei 

Ja darbinieks, kuram ir bijusi autorizēta piekļuve LBTU IS, pārtrauc darba attiecības ar LBTU, struktūrvienības vadītājam pilī (Lielā iela 2) 110. telpā jāiesniedz iesniegums autorizētas piekļuves noņemšanai

 e-pasts

LBTU e-pasts

 e-studijas (Moodle)

LBTU e-studiju sistēma (estudijas.llu.lv ) piedāvā iespēju studentiem apgūt mācību vielu attālinātajā režīmā, mācībspēkiem - optimāli organizēt savu darbu ar studentiem.

Darbam e-studiju vidē lietotāji autentificējas ar saviem LBTU IS lietotājkontiem.

Printeru kārtridžu pasūtīšana

LBTU struktūrvienību un zinātņu projektu printeru kārtridžu piegāde notiek centralizēti.

Pasūtīšanas kārtība:

 • portāla sadaļā „Iekšējie pakalpojumi” jānoformē un jāizdrukā pasūtījums;

 • pasūtījums jāapstiprina struktūrvienības vadītājam;

 • pasūtījums jāapstiprina LBTU Lietu pārvaldniekam.

Pasūtījumu izpilde notiek „Elektronisko iepirkumu sistēmā”, izpildes termiņš līdz 14 kalendāram dienām.

Pasūtītājs par pasūtījuma izpildi tiek informēts ar e-pastu.

Pasūtījumu var saņemt pilī (Lielā iela 2) 110.telpā. Pēc pasūtījuma saņemšanas ir jāveic tā apmaksa:

 • rēķinu novizē struktūrvienības vadītājs;

 • rēķinu iesniedz LBTU Lietu pārvaldnieka sekretārei.

Datortehnikas piegāde

LBTU struktūrvienību un zinātņu projektu datortehnikas piegāde notiek centralizēti.

Jaunai datortehnikai tiek nodrošināts:

 • ienākošā pārbaude;

 • nepieciešamā konfigurēšana un uzstādīšana;

 • programmatūras instalācija;

 • inventāra numuru piešķiršana;

 • reģistrēšana LBTU datortehnikas datu bāzē;

 • pieņemšanas aktu sagatavošana;

 • izsniegšana pasūtītājiem.

Struktūrvienībā par datortehniku atbildīgs ir attiecīgas struktūrvienības IT administrators.

Datortehnikas rezerves daļas pasūtīšana

Rezerves daļu piegāde notiek centralizēti. Par pasūtījuma noformēšanu atbildīgs ir struktūrvienības IT administrators.

Kopētāju apkalpošana

LBTU kopētāju apkalpošana un toneru piegāde notiek centralizēti. Ar to nodarbojas attiecīgas kopētāja markas sertificēts uzņēmums. Apkalpošana notiek pēc iepriekš saskaņota grafika. Nepieciešamības gadījumā struktūrvienības kopētāja atbildīgā persona var sazināties ar attiecīgo uzņēmumu.

 SPSS pieejamība

SPSS pieejamība:

 • SPSS Statistics 22 standartversija (papildus moduļi) -  LBTU Bibliotēka (2 darba vietas);

 • SPSS Statistics 22 pamatversija -  ITF 221. telpa (21 darba vietas);

 • SPSS Statistics 17 pamatversija -  LF 231. telpa (10 darba vietas);

 • SPSS Statistics 14 pamatversija -  ESAF pilī 320. telpa (15 darba vietas).

 MatLab

 

 LBTU portāls

LBTU portāla funkcionalitāti nodrošina un papildina ITZAC inženieri-programmētāji. Ierosinājumu un kļūdu ziņojumu iesniegšanai izmantojiet kontaktu sadaļā norādīto e-pasta adresi.
Par portāla saturu (piemēram, informācijas pievienošanu, labošanu, dzēšanu) un piekļuves tiesībām portālam vērsieties LBTU portāla redakcijā  (Komunikācijas un mārketinga centrs).